Média a tiskové zprávy

Jednotná asociace jazykových škol – naděje na transparentní jazykový trh


Článek přináší rozhovor s předsedou Asociace jazykových škol na téma sloučení asociací a vytvoření jednotného sdružení, které vytváří širokou platformu pro jazykové školy se zájmem o zkvalitňování svých služeb zákazníkům.

NEWSLETTER soutěže Firma roku/červen 2015

Kdo se zajímá o trh jazykových škol, pravděpodobně na začátku roku zaznamenal: dvě existující asociace jazykových škol AJŠA a ACERT se spojily a vytvořily jednotnou AJŠ – Asociaci jazykových škol. Co to jazykovému trhu přinese, v čem je nové uspořádání lepší a jaké jsou plány nové asociace, nám sdělil nově zvolený předseda asociace Vítězslav Bican.

Pane Bicane, co vás vedlo ke sloučení asociací?
Od začátku mého působení v AJŠA jsem se tak trochu divil, proč existují dvě asociace jazykových škol, které mají velmi podobné zájmy a cíle. Obě asociace nadto celkem úzce spolupracovaly na různých problémech, takže bylo jen logické, že se časem začaly ozývat hlasy po sloučení. Často jsme naráželi na nepochopení i u našich partnerů například ve firmách, na ministerstvu školství nebo u potenciálních nových členů z řad jazykovek. Tak jsme se rozhodli všechny existující rozdíly vyřešit a vytvořit jednu společnou asociaci jazykových škol.

Co nového to přinese samotným členům, tedy jazykovým školám?
Věřím tomu, že budeme schopni lépe zastupovat jejich zájmy a poskytovat lepší servis. Na jedné straně můžeme vystupovat silněji vůči orgánům nebo institucím, které mají na jazykové školy vliv, na straně druhé budeme mít lepší možnosti, jak poskytnout našim členům odpovídající služby ve smyslu vzdělávání, poradenství a sdílení zkušeností. Jsem přesvědčený, že během dvou let zvýšíme počet našich členů nejméně o čtvrtinu.

Kdo jsou vlastně vaši členové a jak je možné se členem stát?
Našimi členy jsou jazykové školy z celé republiky, od Hodonína po Most, od Ostravy po České Budějovice. Jsou to firmy všech velikostí, od velkých jazykových škol s celorepublikovou působností, po malé regionální školy, které mají jen několik zaměstnanců. Stát členem není složité, ale v průběhu přijímacího procesu sledujeme, zda škola dodržuje stanovené standardy kvality a etického chování na trhu, zda je transparentní vůči svým klientům a fungují tam základní principy z hlediska metodiky výuky cizích jazyků.

Jak jako odborníci na jazykové vzdělávání odhadujete vývoj na celém jazykovém trhu?
Jazykové školy ukázaly, že se umí velice dobře adaptovat a hlavně že jim na jejich businessu záleží. Proto přežily období krize i za cenu ztrát a nedocházelo v masivní míře k prodejům a konsolidaci trhu. Nyní budou čelit další výzvě, kterou bude elektronizace a automatizace cizojazyčné komunikace. V překladatelství se to již pomalu projevuje a je velmi pravděpodobné, že tento trend v nějaké podobě přijde i do jazykového vzdělávání.


Zpráva zveřejněna: 02. 06. 2015

Představujeme členy asociaceChtěli byste se stát členem Asociace jazykových škol České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena, výši členských příspěvků a dalších informacích, kontaktujte nás.Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam