FAQ

Jazykové školy


Jak se rychle naučím cizí jazyk?

Krok vedle lze snadno udělat už tím, že naletíte sloganům slibujícím zázračné metody a bleskové pokroky. Naučit se cizí jazyk je obtížné a vyžaduje to jistou dávku úsilí, v začátku je tedy důležitá především vlastní motivace a trpělivost.
Předpokladem úspěchu je také profesionální diagnostika a identifikace vzdělávacích potřeb konkrétního studenta. Zkušení lektoři od samého počátku hovoří se studenty v cílovém jazyce, pracují s výbornými moderními učebnicemi a jsou schopni doporučit vhodné doplňkové aktivity na doma.
Výuku cizího jazyka je také vhodné podpořit poslechem nebo četbou v cizím jazyce v míře přiměřené Vaší stávající jazykové úrovni nebo uskutečněním výletu do zahraničí, kde Vás to nejlépe a nejrychleji donutí mluvit.


Podle čeho si mám vybrat jazykovku?

V první řadě musí škola fyzicky existovat, mít vybavené třídy, techniku a zázemí pro učitele s dostatečnou řadou studijních materiálů.
Kvalitní škola splňuje náročná kritéria definovaná mezinárodní nebo národní asociací, řídí se kodexem kvality a etickými principy, prochází inspekcemi a audity, má svého studijního ředitele a metodiky, kteří si své učitele pečlivě vybírají, školí je, dále je vzdělávají a jsou jim k dispozici jako konzultanti a mentoři.
Důležité je také zaručení optimálního počtu studentů stejné jazykové úrovně v jedné skupině.


Jak poznám dobrého lektora?

Dobrého lektora provází jeho pověst. Nechte si doporučit někoho, kdo jazyk dokonale ovládá a své znalosti je schopen doložit jazykovou zkouškou. Schopný učitel je plně kvalifikovaný, jazyk ho baví a rozumí mu z jazykovědného hlediska. Disponuje mezinárodně uznávaným metodickým certifikátem, do hodin chodí připravený, pozorně Vám naslouchá a pravidelně poskytuje feedback o Vašich silných a slabých stránkách. 


Jak mám reklamovat?

Kvalitní škola Vám poskytne možnost si stěžovat a je schopna pružně reagovat, situaci posoudit, s učitelem a studenty pohovořit a případně učitele nahradit.
Řešení je možné nalézt vždy! Podmínkou k úspěchu však je, abyste svou nespokojenost projevili bez váhání a bez obav ihned, když se problém projeví. To, že se něco nepodaří, je zcela přirozené a na konci kurzu je už většinou pozdě.

 

Asociace jazykových škol


Co asociace je a k čemu slouží?

Asociace jazykových škol (AJŠ) je profesní sdružení jazykových škol, které vzniklo v roce 2015 sloučením ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR. V současné době je jedinou asociací sdružující jazykové školy a agentury v České republice.

Posláním AJŠ je podpora kvalitního jazykového vzdělávání v České republice. Zakládáme si na tom, že naši členové poskytují svým klientům kvalitní a profesionální jazykové služby.


Kdo se může stát členem?

Řádným členem Asociace jazykových škol se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zabývající se jazykových vzděláváním, jestliže splňuje podmínky členství, má zaplacený členský poplatek a byla schválena jako člen Členskou schůzí AJŠ.


Jak se stanu členem a co pro to musím udělat?

Uchazeč o členství v Asociaci musí splnit následující podmínky členství:

  • má za předmět podnikání nebo předmět činnosti výuku cizích jazyků,
  • souhlasí s posláním a stanovami Asociace,
  • podniká v předmětné činnosti nejméně 3 roky,
  • uchazeč v průběhu uplynulých 3 let realizoval nejméně 3000 vyučovacích hodin ročně (vyučovací hodinou se myslí výuková jednotka v délce 45 minut),
  • nebyl na něj prohlášen konkurz, ani není v likvidaci,
  • proti členům statutárních orgánů podnikatelů právnických osob a podnikateli fyzické osobě není vedeno trestní řízení v souvislosti s jeho podnikatelskou činností,
  • nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy a územní samosprávy.

Pokud splňujete tyto podmínky, klikněte zde a vyplňte formulář.


Jaký je rozdíl mezi certifikovaným a necertifikovaným členem?

Certifikovaný člen splnil nejen členské podmínky, ale navíc nechal prověřit kvalitu svých služeb prostřednictvím certifikačního auditu kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol a získal certifikát od  nezávislého Centra jazykové výuky Masarykovy univerzity, osvědčující shodu s podmínkami Certifikačního auditu.


Jak dlouho členství trvá?

Členství trvá po dobu zaplacení poplatku, který se platí 1x ročně.


Kolik to stojí?

Za členský poplatek zaplatíte progresivní příspěvek za 1 kalendářní rok.
Za partnerský poplatek zaplatíte 8000 Kč za 1 kalendářní rok.

 

Konference


Pro koho je konference určena a co se tam dozvím?

Konference je určena pro učitele cizích jazyků na základních, středních a soukromých jazykových školách. Poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s posledními trendy ve výuce cizích jazyků a účastnit se prezentací světových nakladatelství, poskytovatelů mezinárodních zkoušek a e-learningu.

Neocenitelná je možnost neformálně se setkat s kolegy, vyměnit si zkušenosti a navázat spolupráci.


Jak často se konference koná?

Konference se koná 1x ročně.


Jak se mohu zúčastnit konference?

Stačí se včas přihlásit a zaplatit účastnický poplatek. Sledujte průběžně náš web a sekci „Konference“.


Jak se mohu stát partnerem?

Pro více informací o partnerství nás prosím kontaktujte.


Dostanu potvrzení o účasti?

Ano! Každý účastník konference obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Konference má akreditaci od MŠMT.

 


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam