Média a tiskové zprávy

Období „budget cuts“ ve firemním jazykovém vzdělávání


Období „budget cuts“ ve firemním jazykovém vzdělávání

 

Současná ekonomická recese nutí české firmy k hledání příležitostí, kde by se dalo ušetřit. Mezi členy Asociace jazykových škol tak přirozeně panuje obava, zda se vzdělávání nestane jednou z prvních položek, které budou firmy škrtat. Jazykové vzdělávání je totiž stále v některých společnostech vnímáno spíše jako zaměstnanecký benefit než jako investice do rozvoje lidského kapitálu.

 

Asociace jazykových škol provedla na konci roku 2022 mezi svými členy průzkum, jehož cílem bylo zjistit, nakolik firmy v posledních šesti měsících redukovaly své rozpočty na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Z výzkumného šetření vyplynulo, že ve druhé polovině roku 2022 jazykové školy přišly o minimální počet klientů z důvodu škrtů a šetření. V průměru se jednalo o ztrátu 7 % objemu vyučovaných lekcí. 

 

Někteří firemní klienti spolupráci se svou jazykovou školou neukončili a pouze zredukovali počet zaměstnanců, kterým jazykovou výuku hradí. Tímto způsobem jazykové školy ztratily v průměru 5,4 % objemu vyučovaných lekcí.

 

V obou výše uvedených případech se jazykovým školám dařilo kompenzovat ztráty získáním nových klientů. 

 

Jak do situace zasahuje digitalizace vzdělávání?

 

Průzkum AJŠ dále zjišťoval, zda se firmy snažily snižovat náklady spojené s výukou jazyků prostřednictvím nahrazení lekcí s lektorem některým z dostupných digitálních produktů. V posledních letech se do digitálního prostředí přesunulo téměř vše a tento trend bude pokračovat i nadále. A není těžké pochopit proč. Spustit si lekci v online aplikaci jediným kliknutím je tak pohodlné a praktické…

 

Digitální produkty, které v posledních letech vstupují do hry, by mohly do budoucna jazykovým školám velmi konkurovat. Z výzkumného šetření vyplývá, že jednotlivé jazykové školy vnímají míru ohrožení digitálním produktem různě. Ty regionální, které cílí primárně na lokální společnosti, v konkurenci digitálních produktů nespatřují velké riziko. Naopak větší jazykové školy, které poskytují své služby nadnárodním společnostem, cítí větší míru ohrožení. Jejich cílová skupina má totiž obecně tendenci volit univerzální řešení, která jsou sjednocená na globální úrovni.  

 

Z výzkumných dat dále vyplývá, že klienti v současnosti vnímají digitální produkty spíše jako doplněk pravidelné výuky s lektorem. Ty mohou být skvělým doplňkem klasické výuky a umožňují studentům být v každodenním kontaktu s cizím jazykem. Mají však i své nevýhody, které jsou dány buď technologickými limity, nebo právě tím, že jsou lekce postaveny univerzálně pro univerzálního studenta. Každý student je přitom jedinečná osobnost se svým specifickým stylem učení. Profesionálnímu lektorovi, který se umí přizpůsobit skutečným potřebám studenta, e-learningové platformy prozatím nejsou schopné konkurovat.

 

Detailnější srovnání výuky s lektorem a výuky s digitálním produktem najdete v tabulce níže:


Zpráva zveřejněna: 22. 03. 2023


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam