Zájemci o jazykové kurzy

Atributy kvalitní jazykové školy:

1/ POSKYTUJE PRAVDIVÉ A DOSTATEČNÉ INFORMACE: Spektrum služeb, pravdivost a úplnost propagačních materiálů, velikost a právní forma školy....

2/ DISPONUJE ODPOVÍDAJÍCÍM PROSTŘEDÍM A ZÁZEMÍM: Centrála školy, učebny – vybavení, technické zázemí, dobrý dojem z pracovního prostředí...

3/ ZAMĚSTNÁVÁ VYUČUJÍCÍ S ODPOVÍDAJÍCÍ KVALIFIKACÍ: Vzdělání a kvalifikace lektorů, způsob jejich výběru...

4/ NABÍZÍ VSTUPNÍ TESTY S ADEKVÁTNÍM ZAŘAZENÍM POSLUCHAČů: Forma, závaznost a validita testů....

5/ DEFINUJE JASNĚ STUDIJNÍ PROGRAMY: Sylabus, užívané materiály.....

6/ VYDÁVÁ ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ: Mezinárodní zkoušky, výstupní certifikát.....

7/ DEKLARUJE, CO CENA KURZU OBSAHUJE: Co přesně cena (ne) zahrnuje, velikost výukové skupiny, skutečná hodinová sazba...

8/ GARANTUJE ŘÁDNÉ VEDENÍ A ORGANIZACI VÝUKY: "Logistika", práce ze zpětnou vazbou, reporting firemním klientům, nahrazování hodin...

9/ PŘEDKLÁDÁ REFERENCE: Posluchači, firemní klienti....

10/ ŘEŠÍ STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY POSLUCHAČů: Klientský servis, řešení nestandardních situací....


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam