Manuály

Expertní skupina Asociace jazykových škol vytvořila manuály, které mohou sloužit zaměstnavatelům jako vodítko při vypisování výběrových řízení na dodavatele jazykového vzdělávání.

Cílem je ukázat cesty k rozpoznání kvalitních dodavatelů od těch méně kvalitních a ke stanovení kriterií tak, aby se investice do jazykového vzdělávání vyplatila.

Metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek v oblasti jazykového vzdělávání byly vypracovány ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Dokument zohledňuje aktuální legislativní požadavky i dlouholeté zkušenosti z nejrůznějších zadávacích postupů. Doporučuje zadavatelů, možné varianty nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií tak, aby výstupem výběru dodavatele byla nabídka skutečně ekonomicky nejvýhodnější. V souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tedy taková nabídka, která poskytuje nejlepší poměr nejnižší nabídkové ceny a nejvyšší kvality nabízeného plnění. Metodické pokyny ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Manuál pro korporátní sféru  přináší doporučení a ukazuje možnosti pro nastavení kritérií výběru dodavatele jazykového vzdělávání pro subjekty, které nejsou vázány Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Manuál ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ETS GLOBAL Cambridge English Language Assessment ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam SciLearn English

Vytvořili © 2015 - 2019 mackman.cz

AJŠ je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitu jazykových služeb.