Aktivity AJŠ

Mezinárodní konference AJŠ: Moderní přístupy ve výuce jazyků 2020


Vyjádření k situaci ohledně coronaviru / Statement on the situation regarding coronavir

Vážení přátelé jazykového vzdělávání, (partneři, přednášející),

vzhledem k tomu, že se v České republice vyskytly případy coronaviru a množí se otázky ohledně konání či nekonání konference, chceme vás ujistit, že Asociace jazykových škol pokračuje v přípravách konference.

Pokud úřady nevyhlásí plošnou karanténu nebo uzavření konkrétních oblastí Prahy, konference proběhne podle plánu, v sobotu 21. března 2020.

Věříme, že nám zachováte přízeň. Těšíme se na naše setkání.

 

Dear friends of language teaching (conference partners, speakers),

due to the fact that there have been cases of coronavirus reported in the Czech Republic and we have received several inquiries regarding the conference, we would like to assure you that the Association of Language Schools continues to prepare the conference.

Unless the authorities order quarantine or close down specific areas of Prague, the conference will take place as planned, on Saturday, March 21, 2020.

We believe that we will get to see you.


Zpráva zveřejněna: 06. 03. 2020


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam