Jak se stát členem

Vlastníte jazykovou školu nebo agenturu? Máte zájem o informace z oboru? Rádi byste získali konkurenční výhodu v regionu? Staňte se členy Asociace jazykových škol!

Smyslem sdružování je vytvoření společné platformy pro komerční a profesní spolupráci členů Asociace.

Členům nabízíme:

 • Profesní prestiž u klientů v rámci ČR i v zahraničí

 • Certifikaci prestižním univerzitním pracovištěm, kterým je Centrum jazykové výuky Masarykovy univerzity, dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání AJŠ

 • Ochranu hospodářských a profesních zájmů

 • Informace o dění v oboru jazykového vzdělávání

 • Odborná školení, semináře a poradenské služby

 • Účast na odborných veletrzích a konferencích

 • Prezentaci na propagačních materiálech a webových stránkách AJŠ

 • Pravidelná setkávání s kolegy z ČR

 • Prosazování individuálních zájmů prostřednictvím členské schůze AJŠ

 • Možnost ovlivňovat dění a směřování AJŠ v rámci volených funkcí

 • Mezinárodní spolupráci formou přidruženého členství v organizaci EAQUALS

Řádným členem Asociace jazykových škol se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zabývající se jazykových vzděláváním, jestliže splňuje podmínky členství, má zaplacený členský poplatek a byla schválena jako člen Členskou schůzí AJŠ.

Uchazeč o členství v Asociaci musí splnit následující podmínky členství:

 • má za předmět podnikání nebo předmět činnosti výuku cizích jazyků,
 • souhlasí s posláním a stanovami Asociace,
 • podniká v předmětné činnosti nejméně 3 roky,
 • uchazeč v průběhu uplynulých 3 let realizoval nejméně 3000 vyučovacích hodin ročně (vyučovací hodinou se myslí výuková jednotka v délce 45 minut),
 • nebyl na něj prohlášen konkurz, ani není v likvidaci,
 • proti členům statutárních orgánů podnikatelů právnických osob a podnikateli fyzické osobě není vedeno trestní řízení v souvislosti s jeho podnikatelskou činností,
 • nemá nedoplatky vůči orgánům státní správy a územní samosprávy.

 


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam