Aktivity AJŠ

Členská schůze AJŠ (duben 2016)


Jarní zasedání členské schůze AJŠ se uskutečnilo ve dnech 28.-29. dubna 2016 v Olomouci. Hlavní témata jednání byla: první vlna certifikace členských škol, hodnocení právě proběhlé mezinárodní konference a výstupy z dotazníkového šetření o vývoji trhu jazykového vzdělávání v ČR. Hodnotili a sdíleli jsme zkušenosti s aktuální tématy asociace - mezinárodní zkoušky, pomaturitní studium a situaci s udělováním víz pro lektory mimo EU. V praktické části jsme se věnovali právním aspektům vztahu klient-student vs. firma pod vedením právníka.

Olomouc, 28.-29. dubna 2016

Účast: 30 členských škol, 40 účastníků

Členská schůze:

  • Odhlasovala návrh na zkrácení funkčního období současného představenstva do podzimního setkání členů AJŠ.
  • Zvolila nového člena předsednictva, pana Davida Dvorského z jazykové školy Glossa.
  • Zhodnotila dosavadní průběh první vlny certifikace AJŠ.
  • Seznámila členy s finančními výsledky po sloučení obou původních asociací.
  • Krátce zhodnotila proběhlou mezinárodní konferenci a zároveň odhlasovala pořádání ročníku 2017.
  • V oblasti PR vyhodnotila dotazníkového šetření k vývoji jazykového trhu v ČR mezi školami AJŠ.
  • Vytvořila pracovní skupiny, které se v rámci AJŠ budou jednak věnovat snaze prosadit osvobození výuky jazyků od DPH a také snaze urychlit udělování víz pro lektory z nečlenských zemí EU, zejména Američany. 
  • V praktické části si členové AJŠ měli možnost osvojit praktické otázky právního vztahu klient-student vs. firma-škola.

Zpráva zveřejněna: 04. 05. 2016


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam