Manuály

Expertní skupina AJŠ Asociace jazykových škol vytvořila manuály, které mohou sloužit zaměstnavatelům jako vodítko při vypisování výběrových řízení na dodavatele jazykového vzdělávání.

Cílem je ukázat cesty k rozpoznání kvalitních dodavatelů od těch méně kvalitních a ke stanovení kriterií tak, aby se investice do jazykového vzdělávání vyplatila.

Manuál pro zadavatele veřejných zakázek na jazykové vzdělávání zaměstnanců (PDF) ke stažení slouží pro potřeby veřejné správy v ČR. V manuálu předkládáme doporučení, jakým způsobem je možné přistoupit k nastavení kvalifikačních a hodnotících kriterií u výběrového řízení na dodavatele jazykového vzdělávání v souladu s požadavky Zákona o veřejných zakázkách. Součástí manuálu jsou: vzor zadávací dokumentace k veřejným zakázkám a návrh smlouvy. Tyto jsou revidované a následně potvrzené Komorou administrátorů veřejných zakázek a jsou v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Vzorová zadávací dokumentace. (DOCX) ke stažení

Manuál pro soukromou sféru (PDF) ke stažení přináší doporučení a ukazuje možnosti pro nastavení kriterií výběru s důrazem pro odlišení kvality jazykového dodavatele.


Partneři Asociace jazykových škol


Bohemia Ventures, spol. s r.o. Books & Books s.r.o. ETS GLOBAL Cambridge English Language Assessment ONLINE jazyky - angličtina online pro samouky, s.r.o. Fraus MyCAT.cz LanguageCert Euroexam SciLearn English

Vytvořili © 2015 - 2017 machina.cz

AJŠ je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitu jazykových služeb.